תחומי עיסוק

תובענות כספיות

 • משרדנו עוסק בתובענות כספיות בין גופים שונים וחברות שונות. הח”מ שימשה ומשמשת כבוררת בכמה סכסוכים כספיים בין הגורמים השונים.

ליווי עסקאות

 •  יזמות פרויקטים בתחום הנדל”ן החל משלבי ההתקשרות מול בעלי הקרקע, הסכמים מול גופים ממשלתיים כגון הסכמי פיתוח מול מינהל מקרקעי ישראל וחוזי פרוגרמה במסגרת פרויקטים של משרד הבינוי והשיכון – בנה דירתך, מחיר למשתכן וכיו”ב, וכלה ברישום זכויות הרוכשים.

     ליווי קבוצות רכישה החל מההתקשרות עם בעלי הקרקע, גיבוש הקבוצה, הסכמי שיתוף בין יחידי הקבוצה ומציאת   ליווי פיננסי לקבוצה. 

     זהו התחום בו משרדנו מתמחה ומצטיין. קידום פרוייקט שתקוע בוועדות מחוזיות, מקומיות וכד’ והפיכתו לבר ביצוע  במהירות האפשרית.

ליווי משפטי

 • במו”מ ועריכת עסקות מימון בין החברה הקבלנית לבין הבנק המלווה, הכולל הכנת החוזים בין החברה הקבלנית לרוכשי הדירות, טיפול במשכונים ומשכנתאות ורישומם ברשם המשכונות ולשכת רישום המקרקעין, מעקב אחר הנפקה והסבה של ערבויות חוק המכר, בקשת מכתבי החרגה לרוכשים, הפטר חלקי של המשכנתא לחלקות שאוכלסו וכו’.

רישום בתים משותפים

 • (לרבות רישום פרלימינארי של זיקת הנאה) הכולל: הכנת צווי בתים משותפים, תקנונים מוסכמים, ותקנונים מיועדים ליחידות מסחריות, יחידות חברת חשמל ובזק, תיקוני צו בית משותף וכל מסמכי רישום הבית המשותף.

פתיחת תיק

 • דייר/רוכש בחברה משכנת, ניהול חברה משכנת, הכולל מתן אישורי זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, רישום מצב זכויות הרוכשים והעברתן לרוכשי יד שניה וכו’.

כינוס נכסי מקרקעין

 • טיפול במכירת נכסים של לקוחות חדלי פרעון. פרסום הנכסים, מכירתם והעברת הזכויות.

מתן ייעוץ שוטף וליווי צמוד לבעלי קרקע

  • המעוניינים להשביח את הקרקע שבבעלותם, ולהובילם לפרויקט מגורים/מסחר/מלונאות פעיל.

   

דיווח על עסקאות

 • המכר לרשויות המס השונות, עריכת שומה עצמית במס רכישה על ידי הרוכשים ובקשת פטורים חלקיים לפי תקנות 11, 12 לתקנות מס רכישה וכו’. כמו כן, טיפול בנושאי מיסוי של החברה הקבלנית מול רשויות המס, לרבות דיווח לפשמ”ג והוצאת אישור לפי ס’ 50 לחוק מיסוי מקרקעין, טיפולים במקדמות לפי תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין וכיו”ב.

הליכי רישום והסדר מקרקעין
פרצלציות

 • פתיחת תיק “ירוק” במרכז למיפוי ישראל וליווי ההליך עד לקבלת תצ”רים מאושרים לרישום, לרבות בדיקת התאמת התוכנית לתב”ע, עריכת כל המסמכים הדרושים לרישום התוכנית, קבלת אישורי מס והסכמות של כל הגורמים הנוגעים בדבר (רשות מקומית, מע”צ, רשות העתיקות), יחוד הערות ושעבודים לחלקות הנוצרות וכו’ – עד לרישומה הסופי של התוכנית בלשכת רישום המקרקעין.

רישום זכויות הרוכשים

 • הן במינהל: פתיחת תיק משתכן ובמסגרתו הנפקת חוזי חכירה- והן בלשכת רישום המקרקעין: רישום זכויות בעלות, חכירה, בעלות במושע בכפוף להסכמי שיתוף ורישום משכנתאות בגין הלוואות שנטלו הרוכשים.

שירותים כלליים לחברה קבלנית

  • עריכה ואישור פרוטוקולים, ניהול חשבונות נאמנות, חשבון הוצאות, מעקב ודיווח על התקדמות הרישום.

   

צרו איתנו קשר 

ניתן גם למלא את הטופס, ואנו ניצור עמכם קשר.

צור קשר

תחומי עיסוק

תובענות כספיות

 • משרדנו עוסק בתובענות כספיות בין גופים שונים וחברות שונות. הח”מ שימשה ומשמשת כבוררת בכמה סכסוכים כספיים בין הגורמים השונים.

ליווי עסקאות

 •  יזמות פרויקטים בתחום הנדל”ן החל משלבי ההתקשרות מול בעלי הקרקע, הסכמים מול גופים ממשלתיים כגון הסכמי פיתוח מול מינהל מקרקעי ישראל וחוזי פרוגרמה במסגרת פרויקטים של משרד הבינוי והשיכון – בנה דירתך, מחיר למשתכן וכיו”ב, וכלה ברישום זכויות הרוכשים.

     ליווי קבוצות רכישה החל מההתקשרות עם בעלי הקרקע, גיבוש הקבוצה, הסכמי שיתוף בין יחידי הקבוצה ומציאת   ליווי פיננסי לקבוצה. 

     זהו התחום בו משרדנו מתמחה ומצטיין. קידום פרוייקט שתקוע בוועדות מחוזיות, מקומיות וכד’ והפיכתו לבר ביצוע  במהירות האפשרית.

ליווי משפטי

 • במו”מ ועריכת עסקות מימון בין החברה הקבלנית לבין הבנק המלווה הכולל הכנת החוזים בין החברה הקבלנית לרוכשי הדירות, טיפול במשכונים ומשכנתאות ורישומם ברשם המשכונות ולשכת רישום המקרקעין, מעקב אחר הנפקה והסבה של ערבויות חוק המכר, בקשת מכתבי החרגה לרוכשים, הפטר חלקי של המשכנתא לחלקות שאוכלסו וכו’.

רישום בתים משותפים

 • (לרבות רישום פרלימינארי של זיקת הנאה) הכולל: הכנת צווי בתים משותפים, תקנונים מוסכמים, ותקנונים מיועדים ליחידות מסחריות, יחידות חברת חשמל ובזק, תיקוני צו בית משותף וכל מסמכי רישום הבית המשותף.

פתיחת תיק

 • דייר/רוכש בחברה משכנת, ניהול חברה משכנת, הכולל מתן אישורי זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, רישום מצב זכויות הרוכשים והעברתן לרוכשי יד שניה וכו’.

כינוס נכסי מקרקעין

 • טיפול במכירת נכסים של לקוחות חדלי פרעון. פרסום הנכסים, מכירתם והעברת הזכויות.

מתן ייעוץ שוטף וליווי צמוד לבעלי קרקע

  • המעוניינים להשביח את הקרקע שבבעלותם, ולהובילם לפרויקט מגורים/מסחר/מלונאות פעיל.

   

דיווח על עסקאות

 • המכר לרשויות המס השונות, עריכת שומה עצמית במס רכישה על ידי הרוכשים ובקשת פטורים חלקיים לפי תקנות 11, 12 לתקנות מס רכישה וכו’. כמו כן, טיפול בנושאי מיסוי של החברה הקבלנית מול רשויות המס, לרבות דיווח לפשמ”ג והוצאת אישור לפי ס’ 50 לחוק מיסוי מקרקעין, טיפולים במקדמות לפי תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין וכיו”ב.

הליכי רישום והסדר מקרקעין
פרצלציות

 • פתיחת תיק “ירוק” במרכז למיפוי ישראל וליווי ההליך עד לקבלת תצ”רים מאושרים לרישום, לרבות בדיקת התאמת התוכנית לתב”ע, עריכת כל המסמכים הדרושים לרישום התוכנית, קבלת אישורי מס והסכמות של כל הגורמים הנוגעים בדבר (רשות מקומית, מע”צ, רשות העתיקות), יחוד הערות ושעבודים לחלקות הנוצרות וכו’ – עד לרישומה הסופי של התוכנית בלשכת רישום המקרקעין.

רישום זכויות הרוכשים

 • הן במינהל – פתיחת תיק משתכן ובמסגרתו הנפקת חוזי חכירה והן בלשכת רישום המקרקעין – רישום זכויות בעלות, חכירה, בעלות במושע בכפוף להסכמי שיתוף ורישום משכנתאות בגין הלוואות שנטלו הרוכשים.

שירותים כלליים לחברה קבלנית

  • עריכה ואישור פרוטוקולים, ניהול חשבונות נאמנות, חשבון הוצאות, מעקב ודיווח על התקדמות הרישום.

   

צרו איתנו קשר 

ניתן גם למלא את הטופס, ואנו ניצור עמכם קשר.

צור קשר

שינוי גודל הפונט
ניגוד